Firma rodzinna. Opowieści polskich przedsiębiorców

Drugi tom historii firm rodzinnych opowiadanych przez beneficjentów projektów FR1 i FR2. Premiera książki miała miejsce 9 grudnia 2015 roku podczas konferencji PARP, podsumowującej projekt Firmy Rodzinne 2.

Paneliści konferencji

9 grudnia br. odbyła się konferencja zamykająca projekt „Firmy rodzinne 2”. Otwierający konferencję, Bożena Lublińska-Kasprzak, prezes PARP, i prof. Andrzej J. Blikle, prezes IFR, podkreślili, że wielkim osiągnięciem obu projektów było zbudowanie środowiska firm rodzinnych – sieci wzajemnie wspierających się i współpracujących ze sobą firm.

Adrianna Lewandowska

O sobie

Właściciel Business Discovery, założyciel i prezes Instytutu Biznesu Rodzinnego, doradca w zakresie rozwoju biznesu rodzinnego, tworzenia efektywnych modeli biznesowych, certyfikowany coach procesów sukcesyjnych. Koordynator merytoryczny oraz ekspert projektu „Kody wartości – efektywna sukcesja w polskich firmach rodzinnych”, praktyk biznesu i wykładowca Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Członek Międzynarodowej Sieci Doradców Strategicznych w Berlinie, członek Zarządu Internationaler Controller Verein e.V. w Monachium, doktor nauk ekonomicznych, absolwent elitarnej szkoły biznesu ESCP E.A.P. w Berlinie (Paris, Madryt, Oxford, Berlin) oraz zagranicznego programu MBA.

Stypendysta Uniwersytetu St. Gallen w Center for Family Business oraz Uniwersytetu Wiedeńskiego w Institut für Familienunternehmen. Członek międzynarodowej organizacji IFERA (International Family Enterprise Research Academy) zrzeszającej badaczy i przedsiębiorstwa rodzinne z całego świata.

W ramach przedsiębiorczości rodzinnej realizowała międzynarodowy cykl: Business Transfer Programme dla firm rodzinnych przechodzących proces sukcesji, była członkiem Rady Programowej oraz ekspertem w projekcie Firmy Rodzinne z największą liczbą przeprowadzonych godzin doradczych. Doradca i trener programu Instrument Szybkiego Reagowania.

Autorka licznych publikacji polskich i zagranicznych w zakresie strategii oraz przedsiębiorczości rodzinnej, wykładowca zagranicznych programów MBA oraz studiów podyplomowych.

Tematy