O Projekcie

Polskie firmy rodzinne są solą polskiej gospodarki. To one tworzą miasta. Ich los związany jest z losem miejscowości, w których pracują i mieszkają przedsiębiorcy. Oraz ich sąsiedzi.

Niepowodzenie w biznesie czy brak skutecznego sukcesora oznacza problem nie tylko dla rodziny przedsiębiorców, ale i dla ich pracowników, dostawców, klientów. Dla miasta, które zasilane jest podatkami generowanymi przez przedsiębiorców.

Firmy rodzinne rzadko migrują. Dla zewnętrznych inwestorów lokalizacja ma znaczenie wyłącznie biznesowe – gdy zmaleją atrakcyjne warunki inwestowania, to inwestor zewnętrzny rozejrzy się za lepszą lokalizacją. Przedsiębiorcy rodzinni są stąd – mają swoją historię, rozpoznawalne twarze. Są obywatelami miasta – jak ich pracownicy i po prostu sąsiedzi. Są zakorzenieni. Stąd sukces i rozwój firmy rodzinnej to szansa także dla miasta i współmieszkańców.

Aby polskie firmy rodzinne mogły doganiać i przeganiać zagranicznych konkurentów, potrzebne jest trwałe wsparcie w postaci wzrostu kompetencji zarówno firm rodzinnych, jak i otoczenia miejskiego. Ma ono przynieść wzrost trwałości i konkurencyjności naszych firm rodzinnych.

Lokalne Centra Kompetencji Przedsiębiorczości Rodzinnej uruchamiane są w pilotażowym programie w siedmiu miastach i służyć będą integracji przedsiębiorców rodzinnych z otoczeniem miejskim przez:

  • Program przekazywania wiedzy o tajnikach prowadzenie firmy rodzinnej

  • Warsztaty i seminaria na żywo i w sieci

  • Doradztwo i online

  • Portal zawierający wiedzę i aktualności o przedsiębiorczości rodzinnej

  • Tworzenie lokalnych rad przedsiębiorców umożliwiających wpływ na sprawy kształtujące miejskie otoczenie biznesowe.

  • Program badań nad rolą przedsiębiorczości rodzinnej.

Zobacz więcej / Wymaga rejestracji
Eksperci kluczowi projektu
Zobacz więcej / Wymaga rejestracji