Firma rodzinna. Opowieści polskich przedsiębiorców

Drugi tom historii firm rodzinnych opowiadanych przez beneficjentów projektów FR1 i FR2. Premiera książki miała miejsce 9 grudnia 2015 roku podczas konferencji PARP, podsumowującej projekt Firmy Rodzinne 2.

Paneliści konferencji

9 grudnia br. odbyła się konferencja zamykająca projekt „Firmy rodzinne 2”. Otwierający konferencję, Bożena Lublińska-Kasprzak, prezes PARP, i prof. Andrzej J. Blikle, prezes IFR, podkreślili, że wielkim osiągnięciem obu projektów było zbudowanie środowiska firm rodzinnych – sieci wzajemnie wspierających się i współpracujących ze sobą firm.

Portal firm rodzinnych

Pierwsza edycja projektu, w której uczestniczyło ponad 300 uczestników (100 firm rodzinnych) dowiodła, że firmy rodzinne wymagają wzmocnienia. Aby temu sprostać przygotowujemy dedykowany Portal Firm Rodzinnych, wokół którego chcemy skupić społeczność firm rodzinnych.

 

Zgodnie z zasadą, że to społeczeństwo zwycięży, które się uczy od swoich dzieci, podejmujemy ten trud i jako seniorzy IFR stawiamy na portal – mówi koordynator projektu FR2, Mieczysław Łais i podkreśla, że głównym celem portalu jest budowanie środowiska firm rodzinnych. 

Nowo powstały Portal Firm Rodzinnych ma za zadanie stać się swoistym kompendium wiedzy o działaniach podejmowanych na rzecz firm rodzinnych. Będzie gromadził produkty wypracowane w ramach projektów i wszelkich działań oraz informacje skierowane do firm rodzinnych, a także oferował nowe możliwości dzięki wykorzystaniu nowoczesnych narzędzi.

Cele, które stawiamy przed Portalem
 • Sieciowanie przedsiębiorców rodzinnych w Polsce i za granicą.
 • Narzędzie kampanii społecznej „Firma rodzinna to marka”.
 • Pokazanie całej palety serwisów i informacji, które są dostępne dla użytkownika.
 • Pokazanie porządku i konsekwencji w działaniach Projektów FR (wszystkie edycje).
 • Umożliwienie użytkownikowi łatwą orientację w systemie i szybki wybór potrzebnego narzędzia/serwisu.
 • Podkreślenie przejrzystości i porządku w działaniach projektowych.
 • Uczynienie portalu żywym i aktualnym. 

Portal także wspomaga proces szkoleniowy m.in. poprzez umożliwienie rejestracji uczestnikom, organizację pracy grup szkoleniowych, system komunikacji między uczestnikami szkoleń, wspomaganie procesu doradztwa i szkolenia liderów, udostępnianie narzędzi pracy zespołowej (fora tematyczne).

Zakres

Portal będzie wielofunkcyjny, zbudowany z modułów które, w miarę potrzeb (oczekiwań użytkowników), będą rozbudowywane o dodatkowe elementy. Obecne moduły zakładają przygotowanie 4 obszarów:

 1. Wiedza o firmach rodzinnych (Biblioteka)
 2. e-Relacje (wersja elektroniczna Relacji)
 3. Ludzie i Firmy  rodzinni, katalog i mapa firm rodzinnych (sieciowanie)
 4. Szkolenia – platforma komunikacyjna wsparcia szkoleń (e-learning).

Każdy z nich ma na celu zapewnienie społeczności firm rodzinnych dostępu do wartościowych materiałów, zwrócenie uwagi na aktualne wydarzenia, możliwość nawiązania kontaktu, wymiany doświadczeń i stałego samodoskonalenia.

Korzyści

Portal będzie stanowił platformę, która zapewni użytkownikowi:

 • aktualne informacje o działaniach projektowych, wydarzeniach, informacje z życia Rodzinnych i innych przedsięwzięciach dotyczących firm rodzinnych;
 • dostęp do wiedzy merytorycznej dotyczącej firm rodzinnych przygotowanych w różnej formie (e-biuletyn, wywiady, krótkie teksty, filmy, artykuły prasowe, publikacje);
 • stały kontakt z firmami rodzinnymi i poznanie ich doświadczeń (forum tematyczne);
 • możliwość dzielenia się i wspólnego rozwiązania problemów, nawiązanie kontaktów biznesowych (sieciowanie).

Mamy nadzieję, że Portal Firm Rodzinnych oprócz zawartej wiedzy, będzie pobudzać do inicjatywy, wzmacniać więzy i stanie się „skrzynką kontaktową” Rodzinnych.
Będziemy zachęcać do dzielenia się doświadczeniami, osiągnięciami i tymi działaniami, które są ważne dla Rodzinnych i pomogą ich utwierdzić w przekonaniu, że Firma Rodzinna to MARKA.