Firma rodzinna. Opowieści polskich przedsiębiorców

Drugi tom historii firm rodzinnych opowiadanych przez beneficjentów projektów FR1 i FR2. Premiera książki miała miejsce 9 grudnia 2015 roku podczas konferencji PARP, podsumowującej projekt Firmy Rodzinne 2.

Paneliści konferencji

9 grudnia br. odbyła się konferencja zamykająca projekt „Firmy rodzinne 2”. Otwierający konferencję, Bożena Lublińska-Kasprzak, prezes PARP, i prof. Andrzej J. Blikle, prezes IFR, podkreślili, że wielkim osiągnięciem obu projektów było zbudowanie środowiska firm rodzinnych – sieci wzajemnie wspierających się i współpracujących ze sobą firm.

List do mediów

Logotyp projektu FR2

Drodzy Państwo,

Projekt Firmy Rodzinne 2, to druga odsłona pionierskiego projektu Firmy Rodzinne, który odbył się w latach 2009-2011 i przyczynił do tego, że tematyka przedsiębiorczości rodzinnej – do niedawna właściwie nie podejmowana – zaczyna być modna. To dobrze, bo jest bardzo ważna.

Firmy rodzinne są trzonem polskiej gospodarki. Są to przedsiębiorstwa budujące na wartościach, wrażliwe społecznie, o wielkim potencjale innowacyjnności i szybkiej reakcji na zmiany – co w dzisiejszej rzeczywistości jest podstawą przetrwania na rynku. Ich historie, to opowieści o polskiej przedsiębiorczości i wytrwałości w walce o przeżycie w świecie wielkich korporacji, nieprzewidywalnych zmian, braku zrozumienia potrzeb i wyjątkowości ludzi, których misją jest tworzenie miejsc pracy dla innych.

Członkowie firm rodzinnych mają więcej do zyskania niż inni przedsiębiorcy, ponieważ długoterminowy sukces firmy jest sukcesem i zabezpieczeniem bytu rodziny. Ale mają też dużo więcej do stracenia, gdyż konflikty, trudności w podejmowaniu decyzji, czy paraliż finansowy godzą w podstawę egzystencji całych rodzin prowadzących przedsiębiorstwa.

Ponieważ ich sukces jest ważny dla wszystkich, zwracam się do przedstawicieli mediów, z nadzieją, że pomożecie nam w rozgłaszaniu informacji o naszym projekcie szkoleniowo-doradczym, stworzonym specjalnie dla kadry managerskiej i pracowników firm rodzinnych. Zależy nam na dotarciu do jak najszerszej liczby odbiorców, by usłyszały o nas firmy najbardziej potrzebujące.

W imieniu wszystkich partnerów serdecznie zapraszam Państwa także do współpracy przy naszej kampanii społecznej „Firma rodzinna to marka”. Ma ona na celu opisanie i rozgłoszenie etosu polskiej przedsiębiorczości, problematyki i wagi firm rodzinnych w Polsce, uświadomienie szerszemu odbiorcy, że mikro, mali i średni przedsiębiorcy, z czego większość prowadzi właśnie firmy rodzinne to ludzie odpowiedzialni, biorący los we własne ręce, walczący o własną niezależność, godną przyszłość dla swoich dzieci, normalność kraju.

Budujemy markę i środowisko firm rodzinnych w Polsce.

Opowiadajcie o nas. Wesprzyjcie w rozgłoszeniu projektu tak, by mogło z niego skorzystać jak najwięcej osób. Przecież warto, by fundusze unijne przyniosły trwałą korzyść.

Serdecznie pozdrawiam,
Małgorzata Zawadka

malgorzata.zawadka@firmyrodzinne.pl
Koordynator kampanii społecznej, mediów i PR
projekt Firmy Rodzinne 2