Firma rodzinna. Opowieści polskich przedsiębiorców

Drugi tom historii firm rodzinnych opowiadanych przez beneficjentów projektów FR1 i FR2. Premiera książki miała miejsce 9 grudnia 2015 roku podczas konferencji PARP, podsumowującej projekt Firmy Rodzinne 2.

Paneliści konferencji

9 grudnia br. odbyła się konferencja zamykająca projekt „Firmy rodzinne 2”. Otwierający konferencję, Bożena Lublińska-Kasprzak, prezes PARP, i prof. Andrzej J. Blikle, prezes IFR, podkreślili, że wielkim osiągnięciem obu projektów było zbudowanie środowiska firm rodzinnych – sieci wzajemnie wspierających się i współpracujących ze sobą firm.

O innowacyjności firm rodzinnych. Galeria cytatów i zdjęć

Pierwsza część Konferencji Firm Rodzinnych ‘2013 miała miejsce 12 listopada w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich.

Rodzinni rekomendują FR2

Najlepszym potwierdzeniem sensowności wysiłków organizatorów jest opinia o projekcie osób uczestniczących w pierwszej edycji.
Zobacz ich wypowiedzi.

Edukacja na wysokim poziomie

Drugie spotkanie rekrutacyjne do projektu Firmy Rodzinne 2 odbyło się we Wrocławiu i spotkało się z zainteresowaniem dolnośląskich firm rodzinnych.
Zapraszamy do obejrzenia reportażu filmowego.

Drugie spotkanie – WROCŁAW

Kolejne spotkanie rekrutacyjne do projektu Firmy Rodzinne 2 odbyło się 30 października w imponującym architektonicznie budynku Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej we Wrocławiu.
Zobacz zdjęcia.

Rodzinność to jak znak firmowy

Pierwsze z serii spotkań rekrutacyjnych do projektu Firmy Rodzinne 2 odbyło się w Poznaniu. Uczestniczyło w nim blisko 40 osób z ponad dwudziestu firm rodzinnych z Wielkopolski.
Zapraszamy do obejrzenia reportażu filmowego.

Spotkanie pierwsze – POZNAŃ

24 października 2013 roku odbyło się spotkanie inaugurujące serię Dni Otwartych projektu FR2. Rodzinni przybyli do poznańskiego World Trade Center.
Zobacz zdjęcia.

Strony