Firma rodzinna. Opowieści polskich przedsiębiorców

Drugi tom historii firm rodzinnych opowiadanych przez beneficjentów projektów FR1 i FR2. Premiera książki miała miejsce 9 grudnia 2015 roku podczas konferencji PARP, podsumowującej projekt Firmy Rodzinne 2.

Paneliści konferencji

9 grudnia br. odbyła się konferencja zamykająca projekt „Firmy rodzinne 2”. Otwierający konferencję, Bożena Lublińska-Kasprzak, prezes PARP, i prof. Andrzej J. Blikle, prezes IFR, podkreślili, że wielkim osiągnięciem obu projektów było zbudowanie środowiska firm rodzinnych – sieci wzajemnie wspierających się i współpracujących ze sobą firm.

Zmiana pewna jak dwa razy dwa

Zarządzać procesem zmiany, wpływać na niego i przewidywać kolejne zdarzenia oraz projektować kolejne kroki – to najważniejsze kwestie, omawiane 21 maja 2014 r. podczas warsztatów na warszawskiej konferencji szkoleniowej FR2.

Zmiana niejako wpisana jest w życie przedsiębiorcy i dotyka każdą firmę, niezależnie od tego, jak wiele osób jest w niej zatrudnionych.

 

– Wiadomo, że zmiany są częścią życia i na pewno będą się zdarzały. Pewne jest także to, że za każdą z nich idą jakieś szanse lub zagrożenia. Najważniejsze, to w miarę możliwości starać się zarządzać zmianą. Jest to możliwe, ponieważ rozmaite procesy są przewidywalne. Jednak ludzie, którzy w firmach mają te zmiany obsługiwać, często mocno wszystko komplikują – mówi Sylwia Marciniak, trenerka w projekcie FR2.

Szanse i zagrożenia, będące efektem zmian w firmie pracodawca oraz pracownik zwykle postrzegają różnie, czasem zupełnie odmiennie. Dotyczy to zarówno zmian, wprowadzanych w przedsiębiorstwie świadomie, jak i tych zupełnie niespodziewanych.
– Ważne jest, żeby starać się potencjalne zagrożenia zamieniać na korzyści dla wszystkich zainteresowanych – mówi Beata Dobrowolska z Agencji Reklamowej EBK.

 

– Oczywiście, zmiany towarzyszą mi od początku prowadzenia działalności gospodarczej i nieustannie musimy na nie reagować. – mówi Radek Fryczkowski z firmy Print Partner.

 

autor: Alicja Wejner