Firma rodzinna. Opowieści polskich przedsiębiorców

Drugi tom historii firm rodzinnych opowiadanych przez beneficjentów projektów FR1 i FR2. Premiera książki miała miejsce 9 grudnia 2015 roku podczas konferencji PARP, podsumowującej projekt Firmy Rodzinne 2.

Paneliści konferencji

9 grudnia br. odbyła się konferencja zamykająca projekt „Firmy rodzinne 2”. Otwierający konferencję, Bożena Lublińska-Kasprzak, prezes PARP, i prof. Andrzej J. Blikle, prezes IFR, podkreślili, że wielkim osiągnięciem obu projektów było zbudowanie środowiska firm rodzinnych – sieci wzajemnie wspierających się i współpracujących ze sobą firm.

Sukcesorzy z dyplomami

Zakończyła się pierwsza edycja studiów podyplomowych dla sukcesorów firm rodzinnych. Czy będzie kolejna, nie wiadomo. Potencjalni kandydaci wołają o następną, absolwenci chcą wersji pogłębionej tego co było, a wykładowcy są w gotowości do ponownego startu.

Obrony prac dyplomowych zarówno w Poznaniu, jak i w Warszawie były wielkim przeżyciem tak dla studentów, jak i wykładowców. Radość z dyplomu mieszała się tu jednak bardzo wyraźnie z żalem, że to już koniec tej wspólnej edukacji.

 

– Oprócz wiedzy merytorycznej, która była niezwykle pomocna i potrzebna, mieliśmy fantastyczną okazję poznać się tutaj nawzajem i wymieniać się doświadczeniami – powiedziała Dobrochna Kochańska z firmy GEO GLOBE POLSKA. – Mimo bardzo różnych branż, w jakich działamy, nasze problemy doświadczenia i sytuacje, z którymi się spotykamy są bardzo podobne.

 

– Ta edycja studiów pokazała, że jest różnica między studiami dla osób indywidualnych, a tymi dla osób, prowadzących własne firmy rodzinne. Z pewnością warto by zbalansować trochę bardziej elementy edukacyjne, które bezpośrednio odnoszą się do ich firm rodzinnych z elementami edukacyjnymi, które odnoszą się do projektu, który jest jednak dosyć abstrakcyjnym bytem w kontekście ich codziennej pracy i ich biznesu. Wyzwaniem dla wykładowców jest też pokazanie możliwości zastosowania w biznesie wszystkiego, czego tu uczymy – mówiła Agnieszka Szóstek, wykładowczyni na studiach podyplomowych FR2.

 

– Studia były bardzo interesujące. Mieliśmy wykładowców z bardzo wysokiej półki, praktyków – mówiła Anna Kamińska z firmy HOSSA BIURO PORAD FINANSOWYCH. – Ich wiedza i doświadczenie zderzyły się tu z realnymi potrzebami poszczególnych studentów. To była duża wartość. Liczyłam na inspirację i na pewno ją dostałam.

 

– Studia nauczyły nas nowej metody pracy poszukiwań zespołowych, bardzo kreatywnych, radosnych i atrakcyjnych w całym procesie, a jednocześnie przynoszących niesamowite efekty – podsumowała Anna Bułat-Świtała z firmy TARABUK.

 

– Większość naszych studentów zaraziła się metodologią pracy projektowej Design Thinking, jaką prowadzone były nasze studia – powiedziała Anna Wróblewska z CONCORDIA DESIGN, opiekunka merytoryczna studiów podyplomowych „Innowacyjne zarządzanie firmami rodzinnymi” dla dorosłych dzieci właścicieli firm rodzinnych. – Na początku może nie rozumieli dlaczego właśnie tak pracujemy, ale w trakcie procesu widać było, jak się zmieniają, jak zaczynają się otwierać na innych i pokonują bariery żeby wyjść do klienta w jego naturalne otoczenie. Bo to jest bardzo ważne, żeby nauczyć się badać, obserwować, pytać. To są umiejętności, które w biznesie zatraciliśmy. Większość ludzi siedzi za biurkiem i tworzy produkty i usługi bardzo teoretycznie, a ta metodologia zmusza, żeby wyjść do człowieka i odpowiadać kreatywnie na jego potrzeby.

 

– Było fantastycznie, polecamy – mówili absolwenci, podkreślając że bardzo wiele się nauczyli, poznali nowe narzędzia i lepiej zrozumieli, jak ważne jest być firmą rodzinną i jak ważne jest budowanie środowiska firm rodzinnych w Polsce.

 

Tekst, filmy, fot.: Alicja Wejner