Firma rodzinna. Opowieści polskich przedsiębiorców

Drugi tom historii firm rodzinnych opowiadanych przez beneficjentów projektów FR1 i FR2. Premiera książki miała miejsce 9 grudnia 2015 roku podczas konferencji PARP, podsumowującej projekt Firmy Rodzinne 2.

Paneliści konferencji

9 grudnia br. odbyła się konferencja zamykająca projekt „Firmy rodzinne 2”. Otwierający konferencję, Bożena Lublińska-Kasprzak, prezes PARP, i prof. Andrzej J. Blikle, prezes IFR, podkreślili, że wielkim osiągnięciem obu projektów było zbudowanie środowiska firm rodzinnych – sieci wzajemnie wspierających się i współpracujących ze sobą firm.

Podsumowanie Projektu

Projekt „Firmy rodzinne 2” dobiegł końca. Za nami siedem edycji szkoleń dla przedsiębiorców, dwie edycje warsztatów liderów, trzydzieści spotkań mentoringowych, cykl spotkań „Rodzinni po sąsiedzku”, studia „Innowacyjne zarządzanie firmą rodzinną”, mnóstwo wiedzy, inspiracji, nowych znajomości, setki godzin warsztatów bazowych i tematycznych. Nie mówimy do widzenia, raczej do zobaczenia na szlaku wspólnej budowy etosu przedsiębiorcy, sieci i marki firm rodzinnych w Polsce.

Jak było przez te dwa i pół roku? Niech świadczą o tym zdjęcia, artykuły i wspomnienia. Poniżej cząstka tego, co zostało zarejestrowane.

Zespół projektu
Pierwsze robocze spotkanie zespołu projektu. Żyrardów, Stara Przędzalnia, sierpień 2013.

 

Konferencja firm rodzinnych w Polsce   Na Kongresie Kobiet
Listopad 2013 i oficjalny początek – pierwsza na taką skalę konferencja firm rodzinnych w Polsce.
Debatowaliśmy w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich i w Pałacu Prezydenckim. 
Na zdjęciu Andrzej Jacek Blikle, prezes IFR, i Katarzyna Gierczak­-Grupińska, założycielka Fundacji Firmy Rodzinne. Widać także m.in. prezydenta Komorowskiego oraz (pierwsza z lewej) Annę Kasztelewicz z Sądeckiego Bartnika.
 
  Maj 2014. Opowiadamy o projekcie na Kongresie Kobiet. Od lewej: Małgorzata Mączyńska (koordynator projektu z ramienia PARP), Urszula Hoffman (autorka opowieści polskich przedsiębiorców rodzinnych), Alicja Wejner (biuro mediów i kampanii społecznej FR2).
     
Karina Knyż-Grzywa
Rekrutacja w działaniu. Takich stoisk było przez minione lata wiele w całej Polsce. Tu na VII zjeździe Firm Rodzinnych w Warszawie. Karina Knyż­-Grzywa, koordynatorka organizacyjna szkoleń, trenerka.
 
  Adrianna Lewandowska, Jacek Jakubowski
Przed pierwszą konferencją pierwszej edycji warszawskiej. Adrianna Lewandowska, prezes Instytutu Biznesu Rodzinnego, trenerka warsztatów tematycznych oraz Jac Jakubowski, Grupa TROP, autor koncepcji metodologii wsparcia firm rodzinnych.
 
     

I już szósta edycja szkoleń. Poznań, ostatni dzień 
warsztatów bazowych, grupa Krzysztofa Stańczyka.
 
Poznań, pożegnalna fotografia po ostatnich warsztatach, grupa Wiesławy Machalicy.

 
     
liderzy w strojach balowych
Listopad 2014, hotel Victoria, liderzy w strojach balowych,
u­-Rodziny w Warszawie.

 

  Spotkanie liderskie w Zawierciu
Spotkanie liderskie w Zawierciu. Na zdjęciu (po lewej) Beata Dobrowolska, EBK, uczestniczy w spotkaniu jurajskim i zapewne już planuje kolejne spotkanie po sąsiedzku u siebie, w Piasecznie.

 

     

Mentor liderów, Jakub Bułat z Tarabuka (w środku), rozmawia z Sylwią Karczewską i Maciejem Wilczyńskim w Cafe Marzenie po zorganizowanym przez Sylwię i Maćka spotkaniu firm rodzinnych w Szamotułach.

 
  Spotkanie mentoringowe w Concordia Design. Piotr Voelkel, założyciel grupy Vox opowiada o blaskach i cieniach sukcesji. Po lewej jego córka, Ewa Voelkel, po prawej Anna Wróblewska, koordynator merytoryczny studiów „Innowacyjne zarządzanie firmą rodzinną”. Pierwsza z lewej – Sylwia Hull­-Wosiek, koordynator merytoryczny FR2 ze strony Concordia Design.

 


Jedno z 30 spotkań mentoringowych organizowanych w projekcie przez Kasię Gierczak­-Grupińską. Tu drzewko – symbol firm rodzinnych – gości w hotelu Narwil i w firmie Adamed. Pierwszy z prawej Mieczysław Łais, koordynator projektu do stycznia 2015.

 

Spotkanie mentoringowe w Olandii. Olaf Makiewicz (pierwszy z lewej) opowiada przybyłym historię zabytkowego wiatraka – symbolu Olandii.

 

  Czerwiec 2015, Ożarów. „Razem możemy więcej”, czyli konferencja podsumowująca projekt FR2. Sesja warsztatowa. Od lewej: Marzanna i Ryszard Skotniczni, Dwór Kombornia; Wiktor Morgulec i Magdalena Kalinowska, Joga Żoliborz; Krzysztof Lewandowski, Zajazd Chynów.
     

 

 

 

 

 


Ożarów, stolik zespołu projektu. Od lewej: Agnieszka Szwejkowska, koordynatorka projektu od stycznia 2015, Ania Serzysko, dyrektor finansowy, Magdalena Kmak, asystentka biura. Stoi Urszula Morawska­-Zawada, Piruet, liderka firm rodzinnych, a także uczestniczka pierwszej edycji projektu wsparcia firm rodzinnych (2009-2011).

 


Wieczór pierwszego dnia konferencji w Ożarowie. Liderki, Sylwia Sawicka i Ula Morawska­-Zawada, wypoczywają przed wielkim balem. Hasło wstępu: „Firma rodzinna to MAFIA!”.

     
Jacek BlikleDrugi dzień konferencji w Ożarowie. Właśnie skończyła się debata plenarna na temat przyszłości środowiska firm rodzinnych w Polsce. Andrzej Jacek Blikle, prezes IFR, mentor i wykładowca w projekcie, na tle haseł stowarzyszenia.  
Ożarów. Firma rodzinna to MARKA! Od prawej: Małgorzata Zawadka, koordynator mediów i kampanii społecznej FR2, Jarosław Chołodecki, wiceprezes IFR, mentor warsztatów liderów.

 


Pamiątkowa fotografia na ostatniej konferencji edycji szczecińskiej. Od lewej: Magdalena Darowska, specjalista ds. monitoringu i ewaluacji, Maria Adamska, redaktor naczelna magazynu RELACJE, Wiesława Machalica, koordynator merytoryczny projektu ze strony IFR.

 


Pokaz prac dyplomowych i uroczystość zakończenia studiów dla sukcesorów na SWPS, „Innowacyjne zarządzanie firmą rodzinną”.

 


Wrzesień 2015, Warszawa, Centrum Braci Barnabitów. Ostatnie chwile ostatniej konferencji projektu. Zakończenie VII edycji szkoleń dla przedsiębiorców. Cudownie było się spotkać i uczyć od siebie nawzajem. A teraz, jak i przedtem, wszyscy codzienną pracą nadal zamierzamy tworzyć etos rodzimej przedsiębiorczości oraz budować sieć i markę firm rodzinnych w Polsce.

Małgorzata Zawadka
koordynator mediów i kampanii społecznej FR2