Firma rodzinna. Opowieści polskich przedsiębiorców

Drugi tom historii firm rodzinnych opowiadanych przez beneficjentów projektów FR1 i FR2. Premiera książki miała miejsce 9 grudnia 2015 roku podczas konferencji PARP, podsumowującej projekt Firmy Rodzinne 2.

Paneliści konferencji

9 grudnia br. odbyła się konferencja zamykająca projekt „Firmy rodzinne 2”. Otwierający konferencję, Bożena Lublińska-Kasprzak, prezes PARP, i prof. Andrzej J. Blikle, prezes IFR, podkreślili, że wielkim osiągnięciem obu projektów było zbudowanie środowiska firm rodzinnych – sieci wzajemnie wspierających się i współpracujących ze sobą firm.

Liderskie spotkanie w Cafe Marzenie

15 listopada, odwiedziliśmy kultową już wśród firm rodzinnych Cafe Marzenie. Maciej Wilczyński i Sylwia Karczewska, brali udział w pierwszym projekcie FR, i są bohaterami książki naszych opowieści. W projekcie FR2 Maciej bierze udział w warsztatach liderskich i jako lider firm rodzinnych, zorganizował lokalne spotkanie rodzinnych przedsiębiorców w Szamotułach.

Szamotuły, Cafe Marzenie, 15 listopada 2014. Maciej Wilczyński opowiada o roli firm rodzinnych w lokalnej
i krajowej gospodarce, o tym jak dużo daje aktywny udział w budowaniu środowiska firm rodzinnych
i o tym, że czas, by przedsiębiorcy rodzinni zdali sobie sprawę ze swojej mocy i wagi dla gospodarki.
Po prawej, Jan Filip Libicki, Senator RP.

 

 

Maciej Wilczyński i Sylwia Karczewska,
właściciele Cafe Marzenie.

Kolejne spotkanie firm rodzinnych w Szamotułach
– już w styczniu 2015.