Firma rodzinna. Opowieści polskich przedsiębiorców

Drugi tom historii firm rodzinnych opowiadanych przez beneficjentów projektów FR1 i FR2. Premiera książki miała miejsce 9 grudnia 2015 roku podczas konferencji PARP, podsumowującej projekt Firmy Rodzinne 2.

Paneliści konferencji

9 grudnia br. odbyła się konferencja zamykająca projekt „Firmy rodzinne 2”. Otwierający konferencję, Bożena Lublińska-Kasprzak, prezes PARP, i prof. Andrzej J. Blikle, prezes IFR, podkreślili, że wielkim osiągnięciem obu projektów było zbudowanie środowiska firm rodzinnych – sieci wzajemnie wspierających się i współpracujących ze sobą firm.

„Firmy rodzinne – szanse i wyzwania” RELACJA

9 grudnia br. odbyła się konferencja „Firmy rodzinne – szanse i wyzwania” zamykająca projekt „Firmy rodzinne 2”.

To już drugi projekt Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości wspierający rozwój firm rodzinnych. Dzięki działaniom PARP i partnerów projektu – stowarzyszenia Inicjatywa Firm Rodzinnych, Concordii Design i Uniwersytetu SWPS – firma rodzinna przestałą się kojarzyć z mało profesjonalnym sposobem działania. Firma rodzinna stała się marką.

Otwierający konferencję, Bożena Lublińska-Kasprzak, Prezes PARP, i prof. Andrzej J. Blikle, prezes IFR, podkreślili, że wielkim osiągnięciem obu projektów było zbudowanie środowiska firm rodzinnych – sieci wzajemnie wspierających się i współpracujących ze sobą firm. Tylko współpracując, można przetrwać na coraz bardziej wymagającym rynku, wprowadzać innowacje.

Bożena Lublińska-Kasprzak, prezes PARP   prof. Andrzej J. Blikle, prezes IFR
Bożena Lublińska-Kasprzak, prezes PARP   prof. Andrzej J. Blikle, prezes IFR

Zuzanna Skalska, badaczka trendów i ekspert ds. innowacji uświadomiła uczestnikom, że żyjemy w czasach niezwykle dynamicznych zmian. Trzeba mieć tego świadomość, umieć zauważyć nadchodzące trendy i reagować na pojawiające się możliwości. W szybkości podejmowania decyzji, dostosowywania się do zmieniających potrzeb konsumentów, umiejętności wykorzystywania nisz rynkowych tkwi siła firm rodzinnych. Nadchodzi kres kapitalizmu w formie, w jakiej go znamy. Wielkie korporacje, aby zapewnić swoim akcjonariuszom z roku na rok coraz większy zysk, muszą więcej produkować, ale rynek nie jest w stanie tej masowej produkcji wchłonąć. Zwiększa się grupa ludzi, którzy, zmęczeni presją nieustającej konsumpcji, zaczynają szukać innych wartości, niż tylko posiadanie coraz to nowych dóbr, chcą poczucia stabilności, szukają równowagi pomiędzy „mieć” i „być”. Partnerem w takim myśleniu są firmy rodzinne, które trwają przez pokolenia. Zuzanna Skalska pokazała, że firmy rodzinne to nasze dziedzictwo narodowe, bo rozwijają się, budując na tym, co wypracowały poprzednie pokolenia, łączą tradycję z nowoczesnością. „Jesteście wybrańcami, bo macie co przekazać swoim dzieciom. A wy jesteście szczęściarzami, bo otrzymujecie dziedzictwo” – stwierdziła, zwracając się do nestorów i sukcesorów firm rodzinnych.

Zuzanna Skalska   Konferencja podsumowująca - uczestnicy

Konferencja PARP - uczestnicy

W czasie konferencji odbyły się dwie debaty plenarne. Podczas pierwszej z nich paneliści zastanawiali się, co jest takiego w metodologii wsparcia firm rodzinnych, że działa, że powoduje zmiany, że otwiera horyzonty. Debatę moderowała Małgorzata Zawadka, która prowadziła również całość konferencji, a wzięli w niej udział uczestnicy projektu: Karolina Sobolewska (Złoto-Orla Sobolewski Pracownia Jubilerska ), Jakub Bułat (Trabuk Ksiegarnia&Kawiarnia), Janusz Kunke (Kunke Poligrafia) oraz Krzysztof Stańczyk, trener i doradca oraz twórca metodologii, Jacek Jakubowski. Głos zabrała również Edyta Jungowska, aktorka i właścicielka firmy, wydającej audiobooki z wspaniałymi nagraniami książek Astrid Lingren. .

Paneliści   Paneliści

Podczas drugiej debaty plenarnej Co dalej z ruchem firm rodzinnych”, prowadzonej przez Monikę Dawid-Sawicką z PARP, zastanawiano się, co zrobić, aby ruch firm rodzinnych dalej się rozwijał, jak wykorzystać potencjał wszystkich podmiotów, działających na rzecz firm rodzinnych, by budować kapitał społeczny i wspierać rozwój przedsiębiorczości. W debacie wzięli udział przedstawiciele organizacji, dla których budowa środowiska firm rodzinnych jest misją – prof. Andrzej Blikle, Jarosław Chołodecki oraz Łukasz Rotarski ze stowarzyszenia Inicjatywa Firm Rodzinnych, Katarzyna Gierczak-Grupińska z Fundacji Firmy Rodzinne, dr Adrianna Lewandowska z Instytutu Biznesu Rodzinnego oraz Małgorzata Mączyńska z PARP, koordynatorka projektów Firmy Rodzinne i Firmy Rodzinne 2. Z wypowiedzi panelistów wynikało, że ważne jest zarówno działanie w terenie, podejmowanie wspólnych lokalnych inicjatyw, jak i współpraca między zarządami organizacji. Czasem warto jest przedłożyć dobro wspólne nad korzyść swojej organizacji. Historia uczy nas, choćby na przykładzie „Solidarności”, że łatwiej jest coś budować od podstaw, gdy łączy wspólny cel, niż rozwijać to, co już zostało osiągnięte. Żeby wspólnie budować, trzeba się spotykać, rozmawiać, dyskutować, szukać tego, co łączy, przezwyciężać to, co dzieli. Takie cykliczne spotkania wszystkich zainteresowanych przedsiębiorczością rodzinną mogłaby na przykład zainicjować PARP, wspierająca ruch firm rodzinnych praktycznie od jego zarania. Dyr. Anna Świebocka-Nerkowska z PARP zadeklarowała, że PARP podejmie się tej roli, o ile będzie taka potrzeba.

Paneliści

Tematykę przedsiębiorczości rodzinnej warto upowszechniać. A jak zrobić to lepiej niż pokazując przykłady firm rodzinnych, historie ich powstania i rozwoju, wzloty i upadki? Warto też mówić o wartościach, którymi kieruje się wiele firm rodzinnych – bo by wytrwać dziś w biznesie liczą się nie tylko pomysł i pieniądze, ale to, jak trwałe relacje potrafimy zbudować z innymi, czyli tak zwany kapitał społeczny. Jak go budować uczą przykłady wielu firm rodzinnych, dla których wrażliwość społeczna jest czymś naturalnym, wynikającym i z zasad długoterminowego przetrwania, i z wartości danej rodziny. 

Budowaniu świadomości, że firmy rodzinne to niezwykła grupa przedsiębiorców służy publikacja „Firma rodzinna. Opowieści polskich przedsiębiorców” będącą zbiorem opowieści o wybranych firmach-beneficjentach projektu, autorstwa Małgorzaty Zawadki, Urszuli Hoffmann i Mai Jaszewskiej. Urszula Hoffmann barwnie opowiedziała o kulisach swojej pracy, przytaczając liczne anegdotki i zabawne sytuacje, co spotkało się ze spontaniczną reakcją sali. ...

Urszula Hoffmann   Uczestnicy

O tym, czym są zawarte w książce historie pięknie mówi autorka publikacji. Warto przytoczyć jej słowa: „Opowiedziane historie to doświadczenia budowy własnego świata dla siebie i najbliższych w naszej postsocjalistycznej i wczesnokapitalistycznej rzeczywistości. Historie wykorzystanych szans, podnoszenia się po porażkach, zarządzania emocjami i marzeniami w pędzącej coraz szybciej rzeczywistości globalnych zmian. Polska opowiadana przez rodzinnych to kraina firm odpowiedzialnych, kreatywnych i różnorodnych, a na takich wartościach da się budować już nie tylko własny, ale wspólny świat. Jak bowiem mawia prof. Andrzej J. Blikle, mentor firm rodzinnych „zgodnie współpracujące różnorodności wykorzystują to, czym się różnią, by zamiast zwalczać się nawzajem – uzupełniać swoje szanse i talenty”.

A oto wszyscy obecni na konferencji bohaterowie opowieści.

Uczestnicy konferencji

Olandia, Autosfera, Ksiegarnia Tarabuk – to jedne z wielu firm, które budują kapitał społeczny, dla których działalność na rzecz innych jest równie ważna jak prowadzenie biznesu. Im i wielu innym firmom aktywnym społecznie, zrzeszonym w stowarzyszeniu Inicjatywa Firm Rodzinnych, poświęcony został film „Firma rodzinna a wrażliwość społeczna”, po raz pierwszy pokazany na konferencji. Dlaczego pomagają? Może dlatego, że, jak mówi na filmie Ewa Magier, wszyscy mamy już co jeść? I może dlatego, żeby uczynić ten świat odrobinę lepszym?

Na zakończenie konferencji odbyły się dwa panele tematyczne „Między wartościami a zyskiem” prowadzony przez dr Adriannę Lewandowską, prezes Instytutu Biznesu Rodzinnego oraz „Wszystkie wymiary innowacji”, moderowany przez Sylwię Hull-Wosiek z Concordii Design, partnera projektu.

dr Adrianna Lewandowska   Sylwia Hull-Wosiek

Nikt nie obiecywał, że będzie łatwo! Jak tworzyć długowieczną firmę zastanawiali się uczestnicy pierwszego panelu – nestorzy i sukcesorzy z firmy Grupa Kostrzewscy, Greka oraz Z.P.H. Pilch – Jacek Kostrzewski, Julia Kostrzewska-Magdańska, Grzegorz Kałka, Anna Kałka-Grycza (GreKa) oraz Roman Pilch i Barbary Pilch. „Rodzinni coraz bardziej dbają o ciągłość swej działalności. To między innymi dlatego kolejne firmy decydują się na prace nad Konstytucją Firmy Rodzinnej. Z radością obserwujemy poczynania rodzinnych pielęgnujących nie tylko DNA przedsiębiorczości, ale także tradycję swej działalności i wyznawane przez Firmę i Rodzinę wartości” – podsumowała dyskusję prowadząca, Adrianna Lewandowska.

Paneliści   Panel

Czym jest Innowacja? Jak się przejawia w codziennej działalności firmy? Jak kształtować i wspierać kreatywność swoich zespołów? Czy innowacja zawsze wiąże się ze wzrostem? Czy można być innowacyjnym w działaniach wewnętrznych w firmie? Nad tymi i innymi zagadnieniami związanymi z innowacyjnością i kreatywnością zastanawiali się Joanna Pustkowska z firmy Yes, Ewa Sobkiewicz z Salve Medica i Aleksander Pachole z firmy Atest Gaz.

dr Adrianna Lewandowska   Uczestnicy konferencji podsumowującej

Konferencja była kolejną okazją do spotkań, budowania społeczności, wymiany doświadczeń. To, że firmy rodzinne lubią ze sobą przebywać widać było w kuluarach – po radosnych przywitaniach i rozmowach ciągnących się jeszcze po zakończeniu konferencji.

Uczestnicy konferencji podsumowującej   Uczestnicy konferencji podsumowującej
Uczestnicy konferencji podsumowującej   Uczestnicy konferencji podsumowującej

Ostatni uczestnicy rozeszli się grubo po godzinie osiemnastej…

Uczestnicy konferencji podsumowującej   Uczestnicy konferencji podsumowującej
Uczestnicy konferencji podsumowującej   Uczestnicy konferencji podsumowującej
Uczestnicy konferencji podsumowującej   Uczestnicy konferencji podsumowującej
Uczestnicy konferencji podsumowującej   Uczestnicy konferencji podsumowującej
Uczestnicy konferencji podsumowującej   Uczestnicy konferencji podsumowującej
Uczestnicy konferencji podsumowującej   Uczestnicy konferencji podsumowującej

Tekst: Małgorzata Mączyńska
Zdjęcia: Event Navigation