Firma rodzinna. Opowieści polskich przedsiębiorców

Drugi tom historii firm rodzinnych opowiadanych przez beneficjentów projektów FR1 i FR2. Premiera książki miała miejsce 9 grudnia 2015 roku podczas konferencji PARP, podsumowującej projekt Firmy Rodzinne 2.

Paneliści konferencji

9 grudnia br. odbyła się konferencja zamykająca projekt „Firmy rodzinne 2”. Otwierający konferencję, Bożena Lublińska-Kasprzak, prezes PARP, i prof. Andrzej J. Blikle, prezes IFR, podkreślili, że wielkim osiągnięciem obu projektów było zbudowanie środowiska firm rodzinnych – sieci wzajemnie wspierających się i współpracujących ze sobą firm.

Edukacja na wysokim poziomie

 

Autorytet organizatorów, to najlepsza gwarancja jakości proponowanych szkoleń – mówili we Wrocławiu uczestnicy spotkania rekrutacyjnego do projektu Firmy Rodzinne 2. 

Takie podejście do sprawy zaowocowało tym, że lista deklarujących chęć uczestniczenia w projekcie jest coraz dłuższa. We Wrocławiu kolejne osoby dopisywały się do niej już w trakcie spotkania.

Uzasadnienia decyzji o przyłączeniu się do FR2 były bardzo różne. Każdy bowiem czego innego tutaj szuka i każdy ma swoje indywidualne oczekiwania. Tak różne, jak ludzie, którzy brali udział w spotkaniu i jak różne są firmy, przez nich reprezentowane.

Wydaje się jednak, że jest duża szansa, żeby wszyscy byli zadowoleni. Kluczem jest tu program szkoleń. Będzie on elastyczny, co oznacza, że podczas wykładów i w trakcie warsztatów przerabiane będą tematy, którymi słuchacze – z różnych powodów - zainteresowani są najbardziej. 

autor: Alicja Wejner